Hem

Varmt välkomna till Clydesdale och Shirehästföreningens hemsida


Svenska Clydesdale och Shirehästföreningen

  • är clydesdale- och shirehästens officiella rasförening i Sverige
  • är en ideell förening som arbetar med att främja avel och vidga kännedomen om båda raserna
  • samarbetar med Clydesdale Horse Society, Shire Horse Society och Svenska Hästavelsförbundet.Var med och skapa de bästa förutsättningarna för clydesdale och shire, bli medlem! Mer information hittar du här.

Senaste nytt


Kallelse till årsmöte 2024

Föreningsmedlemmarna kallas till ordinarie årsmöte för Svenska Clydesdale och Shirehästföreningen. Mötet hålls lördag den 2 mars kl 13.00 hos Iris Hjalmarsdottir i Halmstad samt att deltagande kan ske digitalt via teamslänk som sänds ut inför mötet. 

Stadgeenliga punkter på årsmötet är föreningens ekonomi, verksamhetsberättelse, val av styrelse och valberedning samt inkomna skrivelser till styrelsen. För att ha rösträtt på mötet ska du ha betalt årsavgiften. Den går att betala på plats också.

Skrivelser ska inkomma till styrelsen senast 10 dagar innan årsmötet.

Föreningen bjuder under mötet på kaffe och kaka.

Efter mötet, kan de som önskar, stanna kvar för en trevlig stund för samtal och mingel, blir även mat till självkostnadspris för de som önskar stanna en stund.

Föranmält deltagande krävs till någon i styrelsen (se hemsida för kontaktuppgifter ) och det för att delta vid middagen efter årsmötet, är även att rekommendera föranmälan till själva årsmötet så att sittplaster och fika kan planeras.

Adress:

Iris Hjalmarsdottir

Kårarp 323 302 30 Halmstad

Varmt välkomna!

Med vänlig hälsning

Styrelsen i Svenska Clydesdale och ShirehästföreningenRIKS 2023

Årets RIKS utställning äger rum den 16 september 2023 i Åstorp. Domare i år är Mr Tony Bull. Mer information kommer.