Föreningen

Varm


Svens

Föreningens verksamhet


  • Informera och sprida kunskap om föreningens mål, organisation och arbetsformer
  • Ge medlemmar god service och gott stöd i arbetet med clydesdales och shires
  • Uppmärksamma och aktivt medverka i utvecklingen inom hästnäringen i Sverige och utom landet
  • Anordna utbildning för avelsintresserade medlemmar i form av seminarier och avelskonferenser
  • Anordna utställningar och tävlingar
  • Arbeta med att bevara de rasspecifika egenskaperna för clydesdales och shires

Copyright © All Rights Reserved