Avel

Clydesdale- och shiresavel


Svenska clydedale och shirehästföreningens avelsmål är att skapa bästa möjliga förutsättningar för raserna clydesdale och shire, hästägaren och hästägandet genom att:

  • Väcka intresse för och främja avel av mentalt och fysiskt sunda, bruksmässigt och exteriört fullgoda clydesdale och shirehästar.
  • Bevara renrasig avel.
  • Informera och väcka kunskap om raserna.
  • Bevaka och arbeta med frågor som har ett betydande intresse för båda raserna och hästägarna.

Avelsgodkännande av Clydesdale- och Shirehingstar 


Du som har tänkt visa hingst för avelsgodkännande behöver ta några saker i beaktande då hingst kan visas på olika sätt med olika innebörd. De valmöjligheter som föreligger är: 


  • att få hingst godkänd via Clydesdale horse Society, ger internationellt godkänd hingst enligt rasens moderstambok 

 

  • att få hingst godkänd via Shire horse Society, ger internationellt godkänd hingst enligt rasens moderstambok 

 

  • att få hingst godkänd via Svenska hästavelsförbundet, ger svensk godkänd hingst och även godkänd internationellt men hingsten klassas ändå ej som godkänd enligt rasens moderstambok. Det medför i vidare led också att avkommor efter denna hingst ej kan införas i moderstamboken. 

 

  • kombination av ovanstående, dvs en hingst kan visas för både Clydesdale horse Society/Shire horse Society och Svenska hästavelsförbundet.  

 

Svenska Clydesdale och Shirehästföreningen rekommenderar att avelsgodkännande för hingst sker utifrån Clydesdale horse society och Shire horse society men sen kan det kombineras med att hingsten visas för svenskt godkännande via Svenska hästavelsförbundet. Detta är bara en rekommendation men den grundas på att hingstarna ska kunna få avelsgodkännande utifrån moderstamböckerna men det är upp till varje hingstägare att själva ta beslutet om hur hingst visas men med vetskap om vad de olika alternativen innebär.  


Mer info för respektive ras finns under flikarna Clydedalehingstar respektivt Shirehingstar

 

Alla godkända hingstar välkomnas sedan på hemsidans hingstlista. Det är emellertid ni hingstägare som får kontakta styrelsen om ni vill ha med er/era hingstar i hingstlistan. 


Ni får även kontakta styrelsen om er/era hingstar ej längre finns till förfogande för avel, detta så att listan kan korrigeras. 


Ni kan se på hemsidan hur informationsupplägget ser ut för hingstarna.