Riks

Riksutställning 2024


5 oktober på Grevagården, Skövde

Domare är Mr David Curtis.


Anmälan görs via vårt formulär, Anmälan av häst, SENAST 27 september.


Proposition Riksutställning 2024

Proposition för Svenska Clydesdale och shirehästförerningens Riksutställning lördag den 5 oktober på Grevagården, Skövde.


Domare är mr David Curtis, godkänd domare av Shire horse society och Clydesdale horse society.


Utställningen är öppen för medlemmar med registrerade Clydesdale- och Shirehästar. Bedömningen sker inomhus under lördagen i samband med Svenska hästavelsförbundets jubileumshelg.

Anmälan till riks sker via fliken RIKS (se länk ovan) på Svenska Clydesdale och Shirehästföreningens hemsida.

Anmälningsavgift 600 kr för utställningsklass. Anmälan till bruksklasser ingår i avgiften.

Anmälningsavgift enbart bruksklass 300kr.


Ny info om box, bokas direkt till Grevagården:

Boxplats kostar 350:-/dygn eller 950:- fredag-söndag, en spånbal ingår. Det finns att köpa till extra spån vid behov för 150:- per spånbal, ange det vid bokning. Box bokas via Grevagården och går att boka redan nu via https://www.grevagarden.se/gaststall

Ange följande information:

- vilket/vilka datum och skriv att det gäller ”jubileumshelg Svenska Hästavelsförbundet”

- antal hästar, ras och kön

- eventuellt extra spånbalar eller andra önskemål

- kontaktuppgifter med namn och telefonnummer,Grevagården återkopplar sedan med information via mail/sms.


Sista anmälningsdag till riks är 27 september men vänta helst inte in i det sista utifrån behovet av samplaneringen kring riks med SH/Svenska

ästavelsförbundet.

Efteranmälan INTE möjligt i och med att riks sker i samband med Svenska hästavelsförbundets jubileumshelg varpå schemat för helgen måste hinna ses över.


OBS! Anmälan till Riks är alltså bindande! Anmälningsavgiften återbetalas om hästen uteblir från utställningen mot uppvisande av veterinärintyg senast 7 dagar efter utställningen.

Sedvanlig vaccination krävs liksom att hästar boende i Sverige ska vara tilläggsregisterarde (gäller alltså ej besökande hästar från ex Danmark). För utländsk häst (som ej finns i Blå basen) ska passkopia skickas till info@svenskaclydesdaleochshire.se i samband med anmälan. På passkopian ska namn och UELN samt härstamning framgå.


Anmälningsavgiften insättes till bankgirokontot 516-5840 alt swish till 123-3731684 i samband med anmälan och senast 27/9. Var noga med att ange namn och vilken häst/hästar anmälan avser.

För utlandsbetalande: IBAN nr SE2280000827010047267067

BIC kod SWEDSESS


Utställare/hästägare skall vara medlem i Svenska Clydesdale och Shirehästföreningen och ha erlagt avgift för innevarande år. Medlemsavgiften är 300 kr för enskild medlem och 500 kr för familj, avgiften insättes också den på föreningens bankgiro enl ovan senast i samband med anmälan eller 27/9.


OBSERVERA att sammanslagning av klasser kommer att kunna ske.


Klasser:


Shire

Klass 1. Valacker 1år, födda 2023

Klass 2. Valacker 2 år, födda 2022

Klass 3. Valacker 3 år, födda 2021

Klass 4. Valacker 4 år och äldre, födda 2020 eller tidigare.

Klass 5. Hingstföl, födda 2024

Klass 6. Hingstar 1år, födda 2023

Klass 7. Hingstar 2år, födda 2022

Klass 8. Hingstar 3år, födda 2021

Klass 9. Hingstar 4år och äldre, födda 2020 eller tidigare.

Klass 10. Stoföl, födda 2024

Klass 11. Ston 1 år, födda 2023

Klass 12. Ston 2 år, födda 2022

Klass 13. Ston 3 år, födda 2021

Klass 14. Ston utan föl 4 år och äldre, födda 2020 eller tidigare som inte fölat i år.

Klass 15. Ston med föl 4 år och äldre, födda 2020 eller tidigare med föl vid sidan.


Clydesdale

Klass 16. Valacker 1år, födda 2023

Klass 17. Valacker 2 år, födda 2022

Klass 18. Valacker 3 år, födda 2021

Klass 19. Valacker 4 år och äldre, födda 2020 eller tidigare.

Klass 20. Hingstföl, födda 2024

Klass 21. Hingstar 1år, födda 2023

Klass 22. Hingstar 2år, födda 2022

Klass 23. Hingstar 3år, födda 2021

Klass 24. Hingstar 4år och äldre, födda 2020 eller tidigare.

Klass 25. Stoföl, födda 2024

Klass 26. Ston 1 år, födda 2023

Klass 27. Ston 2 år, födda 2022

Klass 28. Ston 3 år, födda 2021

Klass 29. Ston utan föl 4 år och äldre, födda 2020 eller tidigare som inte fölat i år.

Klass 30. Ston med föl 4 år och äldre, födda 2020 eller tidigare med föl vid sidan.


Bruksklasser

Klass 31. Open ridden

Öppen för shire och clydesdale från 4 år och uppåt. Sto med diande föl har ej rätt att deltaga. Här bedöms hästens ridbarhet ihop med exteriör. Halva vikten läggs på ridbarheten, halva på exteriören och gångarterna som ska vara både rastypiska och passande för hästens arbetsuppgift. Domaren vill se en lydig häst som är väl framåt för hjälperna. Ekipagen kommer på domarens anvisning få rida både i följd samt ge en kort individuell uppvisning. Obs! Uppvisningen bör hållas kort, ca 2min. Visa att hästen kan gå i båda varven i trav och galopp samt länga steget på begäran. Vi följerBritish ridden heavy horse societysregler vad det gäller utrustning. Se länk. Vi har överseende med att viss utrustning är svår att få tag på i Sverige, t.ex tweedkavaj o gula ridbyxor, vanlig ridkavaj o ljusa ridbyxor duger fint. Kontakta astrid.danielsson@hotmail.com om ni har frågor om utförande, utrustning eller behöver hjälp att översätta något på den engelska sidan. Några punkter ur reglerna här nedan:

  • Tillåten betsling: Tränsbett, Pelham med dubbla tyglar, kandar.
  • En kort sporre är tillåtet.
  • Ett kort spö >76cm är tillåtet.
  • Stående flaggor med ståltråd i manen är ej tillåtet, vi rekomenderar att fläta med enbart garnet.
  • Hjälm ska bäras.
  • För mer detaljerade regler besök; http://www.thebritishriddenheavyhorsesociety.co.uk/brhhs/Rules.html


Klass 32. Ridden performance

Samma regler som klass 30, men här bedöms endast exipagets uppvisning, ej hästens exteriör. Vikten ligger på att hästen är lydig och ekipaget samspelt. Varje ekipage ger en kort individuell uppvisning, max 3 minuter. Här ges möjlighet att verkligen visa upp sitt register som ekipage. Exempel på rörelser är lägningar i trav och galopp, halt, ryggning, framdelsvändning.

Tips!Passa på och anmäl er till båda ridklasserna, var klass går fort så ta chansen att vara med i ringen två gånger när ni ändå gjort er fina och hästen är uppvärmd.


Klass 33. Tömkörning

Öppen för shire och clydesdale från 4 år och uppåt. Ston med diande föl får ej deltaga. På domarens anvisning visar man upp sig i skritt o trav samt halt. Hästen ska visa lydighet och de egenskaper som efterfrågas hos en bra körhäst. Hästens utrustning består av sele eller tömkörningsgjord, huvudlag, med eller utan skygglappar, o betslat med träns- eller stångbett.


Klass 34. Tvåhjulig vagn

Enbetsklass med tvåhjuliga vagnar. Shire och clydesdale från 4 år får deltaga. Ston med diande föl får ej deltaga. Selningen ska vara väl tillpassade för hästen och vagnen och vara välputsad. Uppvisningen sker främst i trav och hästen ska visa stor lydighet och arbetsvilja.

Klass 35. Fyrhjulig vagn par

Fyrhjulig vagn som körs med par eller tandem (två hästar). Domaren kommer kontrollera att utrustningen är i gott skick och väl tillpassad. Uppvisningen sker i skritt och trav.


Annan vagnstyp eller anspänning? Vi vill jättegärna se körekipage på riks. Om du känner att du vill delta men inte har just den vagnstyp som anges så hör av dig till astrid.danielsson@hotmail.com så anpassar vi klasserna.


Klass 36. Young Handler

Öppen för visare 12-18 år gamla. Hingst får ej visas. Enbart visarens skicklighet bedöms, ej hästens exteriör eller prestation.

För kval till royal highland show gäller:

  • Visare är 12-16 år vid kvaltillfället
  • Hästen måste även vara visad i en utställningsklass
  • Visare kan endast kvalificera till finalen en gång
  • Medlemskap i CHS krävs


Katalog över anmälda hästar samt närmare anvisningar för deltagare kommer att delges på föreningens hemsida och till anmälda ekipage.


Fotografering

Vid anmälan till Riks 2024 godkänns att ni kan bli filmade live eller fotograferade. Detta material kan sedan komma att användas av Svenska Clydesdale och Shirehästföreningen för egna ändamål.

Vi ser fram emot en trevlig och rolig dag med många deltagare under en helg med hästen i fokus!


Varmt välkomna till Svenska Clydesdale och Shirehästföreningens Riksutställning 2024